INFOLINIA:

12 681 84 52
Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO NEWERA.PL

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez sklep internetowy NEWERA.pl prowadzony pod adresem https://newera.pl (dalej: „Sklep”) przez Marketing Investment Group S.A. z siedzibą w Krakowie (31-871), os. Dywizjonu 303 Paw. 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000521685 o kapitale zakładowym w wysokości 3.621.750,00   PLN w całości opłaconym, NIP: 675-11-87-580, REGON: 351469736., adres korespondencyjny: ul. Jana Dekerta 18, 30-703 Kraków (dalej: „Administrator”).

 

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są zbierane i przetwarzane w zbiorze danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i przetwarzanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. Zbiór danych osobowych został zgłoszony i zarejestrowany pod nr 138304 przez Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych Klientów Sklepu. Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych Klientów Sklepu.


Anonimowość:

Użytkownicy korzystający ze Sklepu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu internetowego Sklepu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) oraz plikach cookies są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

 

Dane jakie zbiera Sklep podczas rejestracji i składania zamówień:

 

Sklep zbiera dane osobowe Klientów dokonujących rejestracji oraz składających zamówienia:

1.       Imię i nazwisko,

2.       Adres zamieszkania,

3.       Adres do korespondencji,

4.       Adres poczty elektronicznej,

5.       Numer telefonu,

 

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do dokonania rejestracji i zakupów w Sklepie.

 

Ponadto, w przypadku wyrażenia odrębnej zgody (np. zapis do newslettera) dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach marketingowych, a także w celu przesyłania informacji handlowych. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

 

Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny Sklepu. Pliki cookies tzw. „ciasteczka” to małe pliki tekstowe wysyłane powszechnie przez serwisy internetowe i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. komputer, smartfon, tablet itp.).

 

Sklep wykorzystuje pliki cookies w oparciu o politykę cookies i w zakresie wskazanych w niej celów.

 

Polityka cookies:

1.       Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)      prawidłowej obsługi Sklepu i uproszczenia procesu zakupowego (np. utrzymanie sesji klienta po zalogowaniu, zapamiętanie dokonanych zakupów, identyfikacja klienta);

b)      reklamowych oraz marketingowych;

c)       tworzenia statystyk oglądalności Sklepu oraz zbierania informacji o sposobie korzystania ze Sklepu w celu ulepszenia jego struktury i zawartości;

2.       Wszystkie pliki cookies wykorzystywane przez nasz Sklep mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki tego typu są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki użytkownika Sklepu, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane, także po zakończeniu korzystania ze Sklepu i służą do przechowywania informacji ułatwiających późniejszy dostęp do Sklepu (hasło, login), co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Sklepu. Pliki cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z naszym Sklepem partnerów.

3.       Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies oznacza zgodę na ich zapisywanie w pamięci urządzenia końcowego użytkownika Sklepu.

4.       W każdym czasie istnieje możliwość zablokowania korzystania z plików cookies oraz usunięcia stałych plików cookies, wykorzystując stosowe ustawienia dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies są zwyczajowo dostępne w zakładce „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

5.       Zablokowanie lub ograniczenie stosowania plików cookies może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w Sklepie.

6.       Poniższa tabela przedstawia rodzaje plików cookies wykorzystywanych przez Sklep:

 

[TABELA PLIKÓW COOKIES ]

 

Oprócz plików cookies Sklep  może gromadzić także dane zwyczajowo zbierane przez administratorów stron internetowych w ramach tzw. logów zawierających informacje i dane techniczne użytkowników Sklepu np. logi systemowe, adresy IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej. Na podstawie uzyskanych od użytkowników Sklepu informacji i danych technicznych, związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane podmiotom trzecim. Zestawienia statystyczne nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

 

Uprawnienia użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych


Każdy użytkownik Sklepu ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie, w odpowiednim do tego miejscu w serwisie dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Użytkownik uzna to rozwiązanie za niewystarczające może zwrócić się do Administratora.

 

Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, a także prawo do żądania zmiany, uzupełnienia lub usunięcia danych osobowych. W powyższych celach prosimy o kontakt z Administratorem:

 

Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków

z dopiskiem „New Era”

tel. 12 681-84 -52

e-mail: kontakt@newera.pl


Uwagi praktyczne dotyczące korzystania ze Sklepu


Jeżeli użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o użytkowniku. Podane przez użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym (np. firmie kurierskiej w ilości ograniczonej do wymaganego minimum), które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności. Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie Sklepu. Administrator Sklepu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania użytkowników Sklepu dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjna na adres:


Marketing Investment Group S.A.
ul. Jana Dekerta 18
30-703 Kraków

z dopiskiem „New Era”

tel. 12 681-84 -52

e-mail: kontakt@newera.pl